Xưởng Nội Thất Nam Khang

Dịch Vụ Cung Cấp

Khát vọng mang đến cho cuộc đời những giá trị tinh hoa, NAM KHANG đã dành trọn tâm huyết của mình trong từng mẫu thiết kế. Từng công trình, dự án được hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng trên mức mong đợi so với kỳ vọng của chủ đầu tư. 

Xin Phép Pháp Lý Dự Án

Dịch vụ pháp lý là một trong những thế mạnh của Nam Khang hiện nay. Với kinh nghiệm và những hiểu biết sâu sắc về quy trình xin phép của từng địa phương,
Nam Khang luôn đảm bảo thực hiện dịch vụ xin phép theo đúng tiến độ Chủ đầu tư (CĐT) yêu cầu; Tập hợp hồ sơ pháp lý, xin thỏa thuận môi trường, thẩm tra thiết kế kỹ thuật, xin thỏa thuận PCCC, xin thẩm định thiết kế

Tư Vấn Giám Sát Dự Án

Giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện tiến độ do các nhà thầu khác lập và hiệu chỉnh:

 • Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của các nhà thầu, xử lý khi có chậm trễ nhằm hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với CĐT.
 • Giám sát và điều hành các nhà thầu thực hiện các công việc phù hợp với các mốc và khoảng thời gian quan trọng của dự án.
 • Xem xét, kiểm tra biện pháp tổ chức thi công, kế hoạch chất lượng của nhà thầu.
  Quản lý rủi ro liên quan đến dự án.
 • Kiểm tra các điều kiện để tiến hành thí nghiệm, kiểm định, chạy thử, nghiệm thu cho phù hợp với tổng tiến độ.
 • Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ của các nhà thầu.
 • Thông báo cho CĐT về tính đầy đủ của các công việc trước khi tiến hành nghiệm thu.
 • Kiểm tra kế hoạch quá trình đào tạo của các nhà thầu trong việc đào tạo, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ của các nhà thầu.
 • Và những công việc liên quan khác…

Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng

Dịch vụ pháp lý là một trong những thế mạnh của Nam Khang hiện nay. Với kinh nghiệm và những hiểu biết sâu sắc về quy trình xin phép của từng địa phương,
Nam Khang luôn đảm bảo thực hiện dịch vụ xin phép theo đúng tiến độ Chủ đầu tư (CĐT) yêu cầu.

 1. Tập hợp hồ sơ pháp lý
 2. Xin thỏa thuận môi trường
 3. Thẩm tra thiết kế kỹ thuật
Slide
e8c65b41168ec2d09b9f8
35268da1c06e14304d7f9
28260f8b4244961acf552
926c5ddb1014c44a9d054
104e3ae3772ca372fa3d3
80da415a0c95d8cb81847
46f9fb7eb6b162ef3ba010
27d6f161bcae68f031bf5
15e1265e6b91bfcfe6806
10fddc4a918545db1c941
4c3d3aa1776ea330fa7f11
previous arrow
next arrow
Slide
e8c65b41168ec2d09b9f8
35268da1c06e14304d7f9
28260f8b4244961acf552
926c5ddb1014c44a9d054
104e3ae3772ca372fa3d3
80da415a0c95d8cb81847
46f9fb7eb6b162ef3ba010
27d6f161bcae68f031bf5
15e1265e6b91bfcfe6806
10fddc4a918545db1c941
4c3d3aa1776ea330fa7f11
previous arrow
next arrow